Giften – donateurschap, sponsoring en inkomstenbelasting


Ons streven is de waardevolle lessen en inspiratie van Geshe Ngawang Zopa voor ons land te behouden. Sinds 2023 krijgt Geshela een uitkering via het UWV. Dit was noodzakelijk omdat de inkomsten onvoldoende waren om Geshela in vaste dienst te behouden. De voornaamste onkosten bestaan nu uit het betalen van de vertalers, huren van accommodaties e.d.

Beoefen vrijgevigheid  
De toekomst van Boeddha’s Gompa begint hier en nu. De verspreiding van de dharma kan alleen standhouden middels financiële ondersteuning. Ook ten tijde van Boeddha Shakyamuni, werden centra voor studie en meditatie gesteund door weldoeners en beschermers. Zij koester(d)en de dharma-overdracht als bron van welzijn voor alle levende wezens en zien hun schenkingen en donaties als hun beoefening in vrijgevigheid.

Het lidmaatschap
van Boeddha’s Gompa bedraagt €60,- per jaar. Dit bedrag kan je in één keer -of periodiek via automatische overschrijving van bijvoorbeeld €5,- per maand- overmaken op rekeningnummer NL41TRIO0391162373 van Boeddha’s Gompa, o.v.v. ‘lidmaatschap’, naam en adres.

Sponsor worden betekent dat je met enige regelmaat geld overmaakt aan Boeddha’s Gompa op bankrekeningnummer NL41TRIO0391162373, o.v.v. ‘sponsor’, naam en adres.
Boeddha’s Gompa is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is je sponsoring, cursusgeld of donatie aftrekbaar van de belasting. Hiervoor geldt een drempelbedrag. Dat houdt in dat je eerst een bepaald deel van je inkomen moet gegeven hebben aan goede doelen voordat deze regel in werking treedt.

Een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ is aan te bevelen voor diegenen die gedurende meerdere jaren Boeddha’s Gompa willen steunen. Via een schenkingsovereenkomst is er geen drempel en is het totale bedrag aftrekbaar.Afhankelijk van je inkomen kan dit 37% tot 50% voordeel opleveren. Giften aan een ANBI zoals Boeddha’s Gompa, mogen van de belasting worden afgetrokken. Dat betekent dat hierover dus geen belasting wordt geheven. Bij het aangaan van een overeenkomst periodieke gift in geld, leg je voor ten minste 5 jaar vast dat je jaarlijks een aangegeven bedrag aan Boeddha’s Gompa geeft.
In dit bedrag kun je ook je bijdrage voor je lessen en retraites opnemen, die gelden namelijk ook als gift. Als je de overeenkomst afsluit gaande het jaar, kunnen alle bedragen die je in dat jaar al gegeven hebt ook worden meegeteld.Belangstelling voor een schenkingsovereenkomst? Neem contact op met onze penningmeester Frans de Reeper, via fdereeper@zeelandnet.nl of 06 2939 8777 of mail ons secretariaat: infoboeddhasgompa@gmail.com

Giften – eenmalig, jaarlijks, periodiek of via een overeenkomst – zijn welkom op bankrekening NL41TRIO0391162373 van Boeddha’s Gompa. Het RSIN-nummer is 8194.44.121.

Verhaaltje over vrijgevigheid: 
2500 jaar geleden beoefende prins Siddhartha als asceet intensieve meditaties in de jungle. Dichtbij, in een klein dorpje aan de rand van de Ganges leefde een boer met zijn vrouw Soedjata. De moeder van Soedjata woonde iets verderop. Elke dag bracht Soedjata haar een kom rijstepap. Toen zij op een dag langs de rivier liep zag ze een gedaante liggen. Het leek op een skelet. Ze wilde er eerst in een grote boog omheen lopen. Toen besefte ze dat het een levend iemand was. Het was Siddhartha, die zes jaar lang vrijwel zonder eten, slapen of enige beschutting, met vijf yoga-beoefenaars in de jungle met wilde dieren had geleefd. 
Siddhartha had als yogi zijn lichaam ernstig uitgeput. Gelukkig kwam hij tot het inzicht, dat hij op deze weg de verlichting niet zou bereiken. Hij sleepte zich naar de rivier om zichzelf te reinigen en te drinken. Hij was zo zwak dat hij bijna verdronk.
 Ondanks  haar weerzin voor zijn uiterlijk, voelde Soedjata groot mededogen. Ze plaatste de kom rijstepap naast hem. Siddhartha opende zijn ogen, glimlachte naar haar en begon te drinken. Terwijl hij dronk werd zijn lichaam tot haar verbazing steeds stralender. Toen sprak hij: ”Ik ben een man op zoek naar de waarheid. Uw offer heeft mij sterk gemaakt. Nu weet ik zeker, dat ik de waarheid zal vinden. Moge er veel goeds komen uit wat u voor mij heeft gedaan”.Er zijn drie soorten vrijgevigheid: 
’Geven als een bedelaar’: je geeft iets aan een ander, dat je zelf niet meer wil hebben of kan gebruiken. 
‘Geven als een koopman’ is voorwaardelijk geven: je geeft iets om er iets voor terug te krijgen. 
’Geven als een koning of koningin’ is onvoorwaardelijk geven: hierbij geef je omdat je graag wil geven. Ook iets waar je aan gehecht bent. Je deelt het weinige of het vele dat je hebt.

Vrijgevigheid is de eerste van de ‘zes perfecties (deugden die naar volmaaktheid leiden)’ en is de basis voor alle andere beoefeningen.

ANBI