Boeddhisme


d_shakyamuni22500 jaar geleden werd Siddhartha Gautama boeddha geboren in Lumbini, Nepal. Hij verkoos het pad naar verlichting te volgen, boven een functie als prins. Na een intensieve periode van mediteren bereikte hij de staat van verlichting onder de bodhiboom te Bodh Gaya, India. Hij was “ontwaakt” en werd Boeddha Shakyamuni genoemd. Na zijn verlichting deelde hij zijn eerste les ‘de vier edele waarheden’ in Sarnath, het ‘eerste draaien van het dharma-wiel’ genoemd. 
Hij overleed op 80-jarige leeftijd te Kushinagar. Deze plaatsen vormen de vier belangrijkste boeddhistische bedevaartplaatsen.

Pelgrimstocht: Geshela heeft in de afgelopen jaren meerdere keren een kleine groep studenten meegenomen op pelgrimstocht. Dat waren onvergetelijke ervaringen. Het brengt je dichter bij de overtuiging dat wat daar 2500 jaar geleden plaatsvond niet een mooi sprookje is, maar een op feiten gebaseerde waarheid. Dat de dharma je werkelijk alle middelen in handen geeft, om datzelfde pad naar verlichting in je eigen geest te realiseren. De pelgrimstochten gingen vaak gepaard met een initiatie of een kennisoverdracht van de dharma door Zijne Heiligheid de Dalai Lama

Shakyamuni Boeddha is de vierde boeddha die zijn gedachtegoed via het draaien van het dharmawiel heeft gedeeld, en nog steeds deelt -door rechtstreekse overdracht van leraar op leerling- via onze leraar Geshe Ngawang Zopa.

De essentie van de leer is de ontwikkeling van wijsheid vervat in de hartsoetra. Hiervoor is het noodzakelijk onze geest te zuiveren van verstorende emoties als gehechtheid, afkeer en onwetendheid en kwaliteiten te ontwikkelen als liefde, mededogen, gelijkmoedigheid vanuit een altruïstische motivatie. Door het volgen van het onderricht, studie en meditatie ontstaat een steeds dieper inzicht in de werkelijke aard van alle verschijnselen inclusief het zelf. Via dit pad is het voor elk van ons mogelijk om te ontwaken en een allesomvattend helder inzicht te verkrijgen: een boeddha te worden voor het welzijn van elke vorm van leven waarmee wij verbonden zijn.

Kosmologie: de boeddhistische kosmologie omvat sinds ‘begin-loze-tijden’ ontelbare wereldstelsels, waarin boeddha’s verschijnen om de leer -de dharma- uit te dragen.

Onderzoek: de Boeddha heeft ons uitgenodigd de waarheid van zijn leer te onderzoeken “zoals je goud onderzoekt op echtheid” voordat je tot kopen overgaat. Ga dus niet met de eerste de beste leraar in zee voor je spirituele ontwikkeling. Toon respect en onderzoek kritisch of dit een leraar is op wie je kunt vertrouwen (en lees ook de getuigenissen van studenten onder ‘De leraar’). Deze leer geeft je praktisch toepasbare instructies voor je persoonlijke welzijn, gebaseerd op liefdevolle vriendelijkheid, logische redenering en wijsheid.

Mindfulness- en Compassie- trainingen zijn populair en uitgebreid op hun effectiviteit onderzocht. Deze trainingen komen voort uit de Boeddhistsche leer. Onderzoek maakt de positieve werking van het toepassen van de leer van de Boeddha in je eigen leven duidelijk. Er worden ook steeds nieuwe bevindingen opgedaan. Ook de mind and life conferenties georganiseerd door de Dalai Lama spelen hierin een belangrijke rol. Zie https://www.mindandlife.org

 

nieuwsbrief-boeddhas-gompa