Retraite-te-Loenen

Retraite te Loenen van vrijdag 26 tot en met dinsdag 30 april

Onderwerp is een gedachtentraining of in het Tibetaans ‘Lo Djong’ met als prachtige titel “het juwelen kralensnoer voor Bodhisattva’s”. De toelichting hierop door Geshela wordt vertaald door Eugene (Jampel Parchin) naar het Nederlands.
Iedereen is welkom. Zowel beginnende als gevorderde studenten zullen aan hun trekken komen.

Locatie: Maitreya Instituut, Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen.

Bijdrage: voor leden: €355,- alles inbegrepen en online: €185,-. Niet-leden: €415,- alles inbegrepen en online: €215,-. Graag overmaken op bankrekening NL41TRIO0391162373 van Boeddha’s Gompa o.v.v. “voorjaarsretraite 2024; naam; adres en mailadres”. Boeddha’s Gompa is ANBI-geregistreerd.

Noodfonds: afhankelijk van je inkomsten is korting aan te vragen: neem bij een inkomen van maximaal het minimumloon + 20%, contact op met onze penningmeester Frans de Reeper 06 2939 8777. Deze regeling wordt nog onderzocht op werkzaamheid en of het voor de organisatie betaalbaar blijft.

Vertaling van Tibetaans naar Nederlands: Jampel Parchin (Eugene)

Toelichting op het onderwerp: deze tekst is voor iedereen nuttig die het ter harte neemt. Deze korte tekst werd in Tibet gecomponeerd door de beroemde Indiase wijsgeer Atisha (ca. 982-1054). Hij heeft het boeddhisme in Tibet laten opleven en was oprichter van de Kadampa school. Deze school kenmerkt zich door veel praktische toepassingen en beoefeningen om de hoofdlijnen van het boeddhisme in de praktijk van het dagelijkse leven te integreren. Van zijn vele leerlingen was Dromtönpa de voornaamste en wordt beschouwd als zijn “spirituele zoon”. Veel van het onderricht van Atisha kwam voort uit antwoorden op vragen van Dromtönpa. Het gros van die beoefeningen kennen we onder de titel ‘Lo Djong’ of ‘Trainingen van de geest in positief denken’. Daarom heten ze ook wel ‘Gedachtetraining of Gedachtetransformatie’. In die zin kan de Lo Djong als een voorloper gezien worden op wat nu Cognitieve Gedragstherapie heet binnen de psychologie. Er bestaan een honderdtal gedachtetransformatie-teksten. Deze tekst is een van de belangrijkste voor het positief transformeren van je geest. Veel inspiratie toegewenst!

Kamer: gestreefd wordt naar een eigen kamer per persoon à €5,- toeslag zoals gebruikelijk. Of dit lukt is afhankelijk van de bezetting bij het Maitreya Instituut.

Algemene informatie: Geshela verzoekt om ter plekke aanwezig te zijn tijdens retraites. Bij minimaal 10 aanwezigen gaat de retraite door. Online deelname blijft mogelijk. Geef je dus zo snel mogelijk op, zodat wij op tijd kunnen inschatten of de retraite wel/niet doorgaat. Tijdens de retraite verdelen we onderling kleinere taken als inrichten Gompa; opdienen/afruimen/afwassen en bij vertrek schoonmaken van de kamer en Gompa.

Rooster: Ochtendles 10:00 -12:30u; Lunchpauze van 12.30 – 15:00u.; Middagles 15:00 -17:30u; Avondmeditatie over de les: 19:30 -20:30u.
Elke ochtend en middag is er een dharma-overdracht van 2 uur. Elke ochtend en avond is er een gezamenlijke meditatie of vragenuurtje over thema’s die in de les behandeld zijn.
Er worden geluidsopnamen gemaakt van de lessen die je na afloop krijgt. Tijdens de middagpauze is er een gezamenlijke vegetarisch/veganistische lunch en voldoende ruimte om alles te laten bezinken tijdens een wandeling in de mooie omringende natuur of op je (gedeelde) kamer.

Aanmelding: mail naar infoboeddhasgompa@gmail.com. Gelieve duidelijk aan te geven of je ter plekke of online deelneemt; je dieetwensen; of je over de mogelijkheid beschikt om een medecursist een lift aan te bieden; of je graag met iemand mee zou willen rijden en vanaf welke plaats. Na aanmelding en betaling ontvang je een bevestiging met aanvullende informatie

In het najaar staat een tweede retraite gepland van vrijdag 15 t/m dinsdag 19 november met als onderwerp: “Een op ervaring gebaseerde Hymne” of in het Engels “A Hymn of Experience” door Lama Tsungkhapa. Een korte presentatie van de stadia van het pad naar verlichting.  

Je leven is druk, drukker, drukst… Gun jezelf daarom een retraite!

Voor onze retraites kiezen we locaties uit die betaalbaar zijn, en rust uitstralen. Dit in combinatie met de uitermate inspirerende spirituele lessen, vormt een ware traktatie voor je geestelijke ontwikkeling en welzijn. Je maakt deel uit van onze dharma-vriendschap-cirkel.
Tijdens retraites doe je veel ervaring op en treedt verdieping op van je inzicht in de dharma. Het geeft je een gedegen basis voor verdere beoefening, verrijking en verdieping. Daarvan profiteer je in je dagelijkse leven. Oefening baart kunst: na verloop van tijd zal je echt meer innerlijke rust ervaren, ook als het in je omgeving heel druk of gestrest is. Ook zal je merken dat je met meer mededogen kan reageren als iemand naar je uit de bocht vliegt.

Boeddha’s Gompa organiseert in het voor- en in het najaar een retraite o.l.v. Geshela

Geshe Ngawang Zopa geeft met zoveel passie les, dat het een lust is om je hier helemaal in onder te dompelen. Met korte gezamenlijke meditatiemomenten tijdens de retraite, gaat de dharma deel uitmaken van een steeds diepere laag van je bewustzijn. Hierdoor leer je te leven volgens de dharma. Dat is dan niet meer te scheiden. Geshela staat ook tijdens retraites open voor vragen, dus schroom dan niet. Het is ook een gelegenheid voor meer persoonlijk contact met Geshela en met je medestudenten.

Getuigenis van een student:
“De retraite is ieder half jaar een rustmoment in mijn drukke leven. Tijd voor bezinning en om onder begeleiding van Geshela naar binnen te gaan. Inspiratie opdoen door zijn lessen en zicht houden op het ontwikkelingspad dat we kunnen volgen. Met fijne mensen in een mooie omgeving. Door de jaren heen heb ik met de meeste een hechte band opgebouwd, we delen onze interesse in de boeddhistische leer.
Het voelt als een soort familie” K.D..

Tijdens retraites duik je dieper in bepaalde onderwerpen uit de LamRim (Treden op het pad naar verlichting) of er wordt een initiatie (machtiging) gegeven in een boeddha-vorm:

  • LamRim onderwerpen zijn heel divers en maken deel uit van het soetra-pad of soetrayana (eeuwenoude boeddhistische teksten).
    De onderwerpen kunnen variëren van kennis over onderwerpen als “sterven en vergankelijkheid, lijden, toevlucht nemen en karma”, of “de vier edele waarheden, de twaalf schakels van onderling afhankelijkheid, de drie hogere trainingen”, of “het ontwikkelen van de verlichtingsgeest en de trainingen van bodhisattva’s”. Voor elk wat wils dus. Elk onderwerp is verweven met je dagelijkse leven. Hierdoor leer je het leven beter te begrijpen. Door meer inzicht leer je ook beter met je eigen leven om te gaan. Een Boeddhist is “iemand die naar binnen kijkt”. Het boeddhisme is immers een innerlijke wetenschap. Je focus ligt -zeker tijdens een retraite- niet primair bij wat anderen doen en je streeft ernaar elkaar niet negatief te beoordelen. Naarmate er meer mensen naar binnen kijken, wordt onze wereld vrediger, leefbaarder.
  • Initiaties horen bij het Vajra-pad of het Vajrayana, ook wel tantrisch boeddhisme genoemd. Doel hierbij is het bereiken van boeddhaschap om andere voelende wezens naar diezelfde staat van verlichting te leiden: hierbij worden initiaties gegeven in een bepaalde boeddha-vorm.
    Een initiatie of machtiging wordt alleen gegeven na een verzoek hiertoe aan onze leraar. Geshe Ngawang Zopa beoordeelt wat op dat moment de best-passende initiatie is. Zo’n verzoek tot initiatie loopt altijd via het bestuur van Boeddha’s Gompa. Initiaties maken deel uit van het tantrische onderricht. Sommige initiaties worden alleen aan gevorderde studenten gegeven. Dat wordt op voorhand kenbaar gemaakt.
    In het verleden gaf Geshela initiatie in beoefeningen met de Witte Tara en in beoefeningen met de boeddha van mededogen, Avalokitshvara.
    Na zo’n initiatie ga je hiermee verder aan de slag in je dagelijkse leven.