Donateurschap, sponsoring en inkomstenbelasting


Beste Dharmavrienden,

Wij hebben uw hulp nodig om de waardevolle lessen en inspiratie van Geshe Ngawang Zopa voor ons land te behouden. Door de vrijgevigheid en het harde werk van een paar studenten, is het sinds juli 2008 mogelijk dat Geshela in Nederland kan blijven om zijn uitgebreide kennis van de Dharma met ons te delen. Daarvoor is Boeddha's Gompa opgericht die elke maand een minimumloon beschikbaar moet hebben voor Geshela van totaal 1700,-- euro incl. belastingen etc. De initiatiefnemers kunnen dit niet langer alleen dragen en daarom doen wij een beroep op u. Voor dit jaar is er nog voldoende geld in kas, maar daarna zal er een bredere financiĆ«le steun nodig zijn.

Wij vragen u dan ook om mee te doen met een maandelijkse bijdrage van 10,- euro of meer per maand, gedurende een langere periode van bijvoorbeeld een jaar, afhankelijk van uw mogelijkheden, om de ontbrekende  700,- euro per maand bij elkaar te krijgen.

Geshela wil graag in Nederland blijven om de Dharma te onderwijzen en doet erg zijn best om de voor hem lastige Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Hij is op het moment onder de hoede van een ervaren lerares, die hem elke week thuis persoonlijk les geeft. Hij wil zelf graag direct met zijn studenten kunnen communiceren en op den duur les kunnen geven in onze taal.

De organisatie van het onderricht in ons land met de kosten van het huren van ruimtes, vertalers en vervoer zijn financieel neutraal, dus daar ligt het probleem niet. We willen het zelfs nog eenvoudiger maken door een vorm van huiskamer boeddhisme te introduceren, waarbij Geshela zowel bij hem thuis als bij u thuis les kan geven. Zie onder Programma: Huiskamerboeddhisme.

In een wereld die steeds meer geplaagd wordt door geweld, lijden en onzekerheid, zijn we er van overtuigd dat de wijsheid van Boeddha ons een uitweg kan bieden om onze geest te leren beheersen. De beste manier om dit te bereiken is om toegang te hebben tot een volledig bevoegde, met ons lot begane liefdevolle leraar, die ons dit kan onderwijzen. Geshela heeft niet alleen de hoogste graad behaald van Geshe Lharampa aan de kloosteruniversiteit van Sera Jey, maar kan ook op een dieper niveau van ons wezen contact met ons maken als we ervoor open staan.

Met uw donatie helpt uzelf en anderen. Door vrijgevig te zijn met de verlichtingsgeest, de wens om de verlichting te bereiken voor het welzijn van alle voelende wezens, verzamelt u geestelijke verdienste of goed karma en helpt u anderen om contact te maken met de weg naar verlichting. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting want Boeddha's Gompa is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt uw donaties overmaken aan Boeddha's Gompa bankrekening IBAN NL41TRIO0391162373 o.v.v.: donatie salaris Geshela. Stuur ons ook even een mailtje waarin u aangeeft voor welk bedrag u vanaf welke datum gaat meedoen om Geshela in Nederland te houden, met uw naam en adres, zodat wij u kunnen bedanken en uw donatie kunnen bewijzen aan de Belastingdienst. Ook jaarlijkse of eenmalige bijdragen zijn van harte welkom.

Wij wensen u veel geluk,

Met hartelijke groet,

Boeddha's Gompa
contact@boeddhasgompa.nl


Een goede toekomst voor Boeddha's Gompa

Ons voornaamste doel is om het mogelijk te maken dat Geshe Ngawang Zopa in Nederland blijft.
Alleen dit garandeert de voortzetting van zijn onderricht en de mogelijkheid om Boeddha's Gompa verder tot volle bloei te laten komen! U kunt helpen dit te realiseren door lid of sponsor te worden van Boeddha's Gompa.

Beoefen vrijgevigheid

Al vanaf de tijd waarin Boeddha Shakyamoenie leefde, worden boeddhistische centra voor studie en meditatie gesteund door gulle weldoeners en beschermers. Zij koesteren het Dharma-onderricht als een bron van welzijn voor alle levende wezens. De toekomst van Boeddha's Gompa begint hier en nu. Wij zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van giften van gulle gevers. Zij zien hun schenkingen en donaties als welgemeende ondersteuning en als oefening in vrijgevigheid. Elk van deze financiƫle bijdragen steunt de voortzetting van de Dharma!

Donateur worden

Zonder donateurs of sponsoring kan Boeddha's Gompa haar activiteiten niet uitvoeren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u een vaste donateur zou willen worden. Het donateurschap van Boeddha's Gompa bedraagt  60,- euro per jaar. Dit bedrag kunt u in een keer overmaken of u kunt automatisch bijvoorbeeld 5,- euro per maand van uw rekening laten overschrijven. Maak nu uw donatie over op bankrekeningnummer IBAN NL41TRIO0391162373 van Boeddha's Gompa, onder vermelding van: donateur, naam en adres.

Sponsor worden

Sponsor worden betekent dat u een door uzelf te bepalen bedrag overmaakt aan Boeddha's Gompa, bankrekeningnummer IBAN NL41TRIO0391162373, onder vermelding van: sponsor, naam en adres. Voor periodieke giften is sinds 1 januari 2014 geen notariele akte vereist, maar wel een schriftelijke overeenkomst met Boeddha's Gompa, Hiervoor geldt geen drempel of maximum en zijn de giften volledig aftrekbaar. Indien u dit graag met ons wil afspreken, neem dan contact op met het bestuur. U kunt ook een voorkeur voor besteding aangeven: zo kunt u het verblijf van Geshela in Nederland sponseren, de lessen van Geshela, of andere zaken. 

Belastingen

Boeddha's Gompa is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is uw sponsoring, cursusgeld en donatie aftrekbaar van de belasting, met een drempel van minimaal 1% tot maximaal 10% van uw bruto inkomen.

Contact en informatie

Secretariaat Boeddha's Gompa , Gangboord 35, 3823 TL  Amersfoort
Mailadres: contact@boeddhasgompa.nl
Telefoon: 06-46610025


Namaste Webdesign