Geshe Ngawang Zopa, leraar bij Boeddha's Gompa


Geshela werd in India geboren op 5 mei 1967. Zijn moeder Yangzom en vader Lobsang Chodak ontmoetten elkaar in India, na hun vlucht uit bezet Tibet. Vader was vroeger monnik bij het Sera Je klooster in Tibet.

Geshela groeide op in Kollegal, zuid India.

Toen Geshela 11 jaar was vroeg een vriend van zijn vader hem of hij monnik wilde worden. Ja, dat wilde hij. Tien dagen later vertrok hij in een door zijn vader gemaakt monniksgewaad naar het Sera Je klooster.

Geshela behaalde er na een studie van 23 jaar, de hoogste onderscheiding: de Geshe Lharampa Graad.
Om zich verder te bekwamen in boeddhistische tantra, studeerde Geshela 2 jaar aan het Gyume Tantrische College.

In 2001 werd hij in Sera Je benoemd als hoofd van de onderwijscommissie, een taak die hij drie jaar met succes vervulde.

De voornaamste leraren van Geshe Ngawang Zopa:

Z.H. de Dalai Lama

Boeddha's Gompa voelt zich verbonden met Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama,Tenzin Gyatso.

Hij werd geboren op 6 juli 1935 in Tibet. Hij werd Lhamo Dhondup genoemd. Op twee jarige leeftijd is hij herkend als de incarnatie van de 13e Dalai Lama.

De Dalai Lama wordt gezien als een manifestatie van Avalokiteshvara of Chenrezig. Dit is de Bodhisattva van Mededogen en beschermheilige van Tibet.

Voor meer informatie zie www.dalailama.com

Gyume Kensur Geshe Ogen Tseten Rinpoche ( 1914-2007 )
Rinpochee werd geboren in 1914 in Oost-Tibet en studeerde af als hoogste Geshe aan het Sera Universiteitsklooster in Tibet. Hij vluchtte in 1959 naar India waar hij vele jaren les gaf aan kloosterlingen en anderen. In 1967 vroeg Z.H. de Dalai Lama hem om een klooster op te richten in Zwitserland voor de Tibetanen in ballingschap. Hij bouwde dat in Rikon en was abt tot hij in1974 abt werd van het Gyume Tantrische College in India. Daarna deed hij vijf jaar retraite om vervolgens veel westerse boeddhistische centra te bezoeken. Hij overleed in 2007 in het Sera klooster in India. In 2009 werd zijn incarnatie Yangsi Rinpochee officieel erkend door Z.H. de Dalai Lama.

 

Khensur Kangur Rinpoche
Rinpochee werd geboren in 1925 in Kham, Tibet. Op 18 jarige leeftijd begon hij zijn studie aan het Sera klooster in Lhasa. Zijn studie werd onderbroken in 1959 toen hij vluchtte naar India waar hij zijn studie als Geshe Lharampa voltooide. In 1972 gaf hij op verzoek van Z.H. de Dalai Lama de mondelinge overdracht van de complete Tibetaanse Kangyur aan een verzameling monniken in Dharamsala, India, wat zes maanden duurde en gewoonlijk slechts eenmaal per generatie plaatsvind. In 1982 benoemde Z.H. de Dalai Lama hem als abt van Sera Je. In 2005 stichtte hij het Tibetan Buddhist Institute in Flinders Park, Australie, waar hij resideert.

 

Geshe Losang Palden
Deze leraar werd ook geboren in Oost-Tibet in 1935. Op 11 jarige leeftijd begon hij zijn religieuze leven in het Dhargyey klooster en trad op zijn 17e toe tot het Sera klooster in Lhasa waar hij in 1980 de Geshe Lharampa graad behaalde. Geshe Losang Palden was jarenlang de abt van het Sera Je klooster in India. Geshe Lobsang Palden is 1 mei 2016 in Taiwan overleden.

 

 


Namaste Webdesign