Boeddhisme


Het boeddhisme ontstond ruim 2500 jaar geleden, via Boeddha Shakyamoenie.
Hij bereikte verlichting in Bodh Gaya, India.

Boeddha Shakyamoenie was de vierde boeddha die het boeddhistische gedachtegoed verkondigde, sinds het ontstaan van de planeet aarde.
Buiten onze planeet zijn er ontelbare wereldstelsels waarin boeddha's voortdurend verschijnen om de Leer van de boeddha's, de Dharma, uit te leggen.

Het boeddhisme is een universele religie of levensvisie, die alle voelende wezens de kans biedt zich te bevrijden van lijden en de weg wijst naar oneindig geluk. Zo reikt het vele methoden aan voor spirituele ontwikkeling.

De essentie is het bewustzijn zuiveren van negatieve aspecten als gehechtheid, geweld en onwetendheid en het ontwikkelen van heilzame kwaliteiten als liefde, mededogen en wijsheid.

Het hele onderricht van de Boeddha is op deze essentie gebaseerd. Het omvat een enorme variatie aan specifieke technieken om innerlijke obstakels te pacificeren.

Door studie en meditatie ontstaat ruimte voor blijvende gelukzaligheid.

De Boeddha heeft ons uitgenodigd de waarheid van zijn leer te onderzoeken.
Boeddhisme is in die zin geen geloof.
Boeddhisme is gebaseerd op liefdevolle vriendelijkheid, logische redenering en wijsheid.


Namaste Webdesign